Van Haarst bouwt met kleur aan onze infrastructuur


Wij zijn een aannemersbedrijf dat werkzaamheden uitvoert in de civiele betonbouw. Een bedrijf dat behoort tot een betrekkelijk kleine groep van Nederlandse bedrijven die civiele betonwerken tot hun specialisme mogen rekenen.


Ons bedrijf kan bogen op een jarenlange ervaring in deze specifieke bouwtak. Het bedrijf kende zijn oprichting reeds in 1914. Betonwerkers vanaf de dag van oprichting en een bedrijf dat altijd met de ontwikkelingen in deze zo specifieke bedrijfstak is meegegaan. De kennis en ervaring die door de jaren heen is opgebouwd, heeft dan ook geleid tot een specialisme pur sang. We kennen het product, we kennen de markt en we zijn in staat om met ons team ook complexe, geïntegreerde civieltechnische opdrachten uit te voeren.

De organisatie is klaar voor de toekomst. Met voldoende ruimte en mogelijkheden om door te groeien in een markt, waarin kwaliteit in producten en dienstverlening van doorslaggevende betekenis zijn.Betonkenners van huis uit

Het accent van de werkzaamheden bij Aannemersbedrijf H. van Haarst ligt op de bouw van civiele betonwerken. Daarbij gaat het met name om waterbouwwerken als rioolwater-zuiveringen, rioolgemalen, pompstations , poldergemalen en stuwen, kademuren en  bastions. Daarnaast is het bedrijf gespecialiseerd op het gebied van infrastructurele betonwerken, zoals de bouw van bruggen, viaducten en tunnels.

Ook in de B&U-bouw is Van Haarst actief. Vanuit de kennis op met name het gebied van de beton- en de waterbouw worden parkeerkelders, reinwaterkelders en bergbezinkbassins gebouwd. Vervolgens worden aanverwante bouwkundige werken gerealiseerd. Als betonkenners van huis uit maakt ook betonreparatie en renovatie

van waterbouwkundige kunstwerken deel uit van de werkzaamheden.


Kwaliteit en veiligheid

Het leveren van een kwalitatief hoogstaand product staat bij Van Haarst centraal in de bedrijfsvoering. Klanttevredenheid is onze hoogste prioriteit! Daarnaast is ook de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn (arbeidsomstandigheden) voor zowel de werknemers als derden een belangrijk punt van aandacht.

Uiteraard is er naast de aandacht voor kwaliteit en arbeidsomstandigheden, de zorg voor ons milieu. Van Haarst heeft zich aan de CO2 prestatieladder geconformeerd. Dit komt tot uitdrukking in de kwaliteit-, veiligheid- en milieucertificeringen voor ISO 9001:2008, VCA** en CO2 prestatieladder, trede 3.

De werkzaamheden van Van Haarst worden uitgevoerd volgens het eigen Handboek Kwaliteit Arbo en Milieu (KAM-zorgsysteem).

CONTACT Contact.html
ORGANISATIEOrganisatie.html
HISTORIEHistorie.html
PRODUCTEN/PROJECTEN    Projecten_Producten.html
CONTACT Contact.html
DE TOEKOMSTtoekomst.html
HOME